DE LA MAR AL PLATO – DE LA MAR AL PLAT

PRODUCTOS DEL MAR – PRODUCTE DE LA MAR
FRESCOS Y PREFERENTEMENTE DE LA LONJA LOCAL – FRESCOS PREFERENTMENT DE LA LLOTJA LOCAL

 • Gamba de Dénia saltejada amb alls tendres – Gamba de Dénia salteada con ajos tiernos ➜ 13 €
 • Gamba plantxa – Gamba a la plancha ➜ 14 €
 • Gamba de Dénia a l’allet – Gamba de Dénia al ajillo ➜ 11,5 €
 • Tellines – Tellinas o coquinas ➜ 14,5 €
 • Eriçons – Erizos de mar (en temporada) (unidad) ➜ s/m €
 • Calamars a l’andalussa – Calamares a la andaluza ➜ 12 €
 • Calamars plantxa – Calamares plancha ➜ 13 €
 • Clòtxines «Els Tomassets» – Clochinas o mejillones (según temporada) «Els Tomassets» ➜ 8,5 €
 • Barrejat de peix «Els Tomassets» – Fritura de Pescados variados «Els Tomassets» ➜ 11 €
 • Sépia a la plantxa amb picada de la Marina – Sepia a la plancha con picada de la Marina ➜ 9,5 €
 • Sépia a la manera de la vidriola – Sepia a la manera de la vidriola (al ajillo pero diferente) ➜ 9,75 €
 • Sardines – Sardinas ➜ 5,00 €
 • Cavalla Al Forn – Caballa al horno ➜ 9,00 €